Rólunk

Kutatócsoportunk elsődleges célja, hogy a kompetencia-menedzsment területén végzett kutatási eredményeinket a gyakorlatban is alkalmazható tudássá formálva adjuk tovább, és ezzel segítsük a vezetők és gyakorlati HR-szakemberek munkáját

Munkánk során a kompetencia-menedzsment területén szakmailag megalapozott gyakorlatokat gyűjtünk. Honlapunkon közzétesszük kutatási eredményeinket, publikációinkat, előadásainkat. Itt tájékozódhatnak legfrissebb kutatásainkról és rendezvényeinkről is.

További célunk, hogy megmutassuk a kompetencia alapú humánfejlesztésben rejlő lehetőségeket

Kutatásaink során a szakirodalmi háttér feldolgozását és a hazai munkaerőpiacon tapasztalható sajátosságok, gyakorlatok feltárását egyaránt fontosnak tarjuk. Célunk az elméleti modellek és a gyakorlati tapasztalatok integrálása. A kompetencia-menedzsmentet olyan humánfejlesztési eszköznek tartjuk, amely lehetővé teszi a szakterület stratégiai szintre emelését, a tehetségek megtartását és a szervezetek megújulását. Kutatási eredményeink szerint a hazai vállalati gyakorlatokban ez még kevésbé valósul meg, jelentős lemaradások tapasztalhatók a munkáltatók működésében és a munkavállalók felkészültségében is. Kutatásainkkal szeretnénk hozzájárulni a szervezetek és munkavállalóik versenyképességének növeléséhez.

Kutatócsoportunk multidiszciplináris megközelítést alkalmaz

Megítélésünk szerint szakmailag megalapozott kompetencia-menedzsment gyakorlat a stratégiai menedzsment, a munkapszichológia és a pedagógiai szaktudásra épülve dolgozható ki. 2023-ban alakult kutatócsoportunkban ennek megfelelően többféle szakmai háttérrel rendelkező kutatói és tanácsadói szaktudás is megtalálható. Célunk, hogy ezen szakterületek kompetencia alapú humánfejlesztéssel kapcsolatos tudását integráljuk, és a gyakorlati szakemberek számára praktikus megoldásokká formáljuk.

Dr. Tóth-Téglás Tünde

Gazdaság-pszichológiai szakterületen végeztem doktori tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Közgazdasági Doktori Iskolájában, amely jelentősen formálta gondolkodásomat. Egyetemi végzettségemet közgazdászként szereztem, oktatói munkámhoz kapcsolódóan gazdasági szaktanári végzettségemen túl trénerképzésben is részt vettem. Kutatásaim során a hazai munkaerőpiacon működő vállalatok munkavállalóikkal szembeni elvárásait és kompetencia-menedzsment gyakorlatát vizsgáltam. Több mint 200 gazdálkodó szervezet személyzetfejlesztési folyamataiba láthattam bele, és a témakörben több 100 nemzetközi és hazai tudományos szakirodalmi forrás rendszerezését végeztem el.

 

Humánpolitikai szakemberként nemzetközi pénzintézeteknél és a gépgyártásban dolgozó termelő vállalatnál szereztem tapasztalatokat, ahol személyzetfejlesztési feladatokért voltam felelős. Irányítottam képzési és fejlesztési rendszerek kidolgozását, működtetését, részt vettem szervezetfejlesztési folyamatokat támogató programok lebonyolításában. Jelenleg az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének oktatójaként HR szakemberek alap és mesterképzésében veszek részt.

Dr. Kovács Zsuzsa

Több mint 15 éves, felsőoktatásban szerzett tapasztalataim alapvetően a felnőttek tanulásának elméleti és gyakorlati megközelítései köré szerveződnek. Pedagógia-magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szereztem doktori fokozatot, az önszabályozást támogató tanulási környezetet kutatva. Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének oktatójaként a felnőttek tanulási sajátosságai és módszertani támogatásával összefüggő kurzusokat oktatok, képzett trénerként önismereti és különböző kompetencia-fejlesztő tréningeket vezetek.

 

Kutatóként a munkahelyi tanulás különböző aspektusait vizsgálom, oktatóként és kutatóként is elsődleges célom a képzésfejlesztés innovatív megoldásainak feltárása és a szakmai fejlődés és professzionalizáció lehetőségeinek azonosítása változó környezetben. Számos olyan hazai és nemzetközi projektben vállaltam szakmai koordináló/tanácsadó szerepet, ahol a felnőttek tanulásának a támogatása került a fókuszba.

Pongor-Juhász Anna Orsolya

Több mint 20 éve dolgozom szervezetfejlesztési-HR tanácsadóként, melyben leginkább online pszichometriai eszközökre alapozott programokat tartok. Végzettségeimet tekintve közgazdász, közgazdász-tanár, majd neveléstudomány szakos bölcsész mesterszakok elvégzése után az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában abszolváltam, jelenleg a disszertációmat írom a mikro-magániskolák intézményesülési folyamatai témában.

 

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetében két éve dolgozom tanársegédként, kommunikáció és humán erőforrás menedzsment témakörében oktatok, illetve önismereti és kompetencia-fejlesztő tréningeket tartok.

DR. Hegyi-Halmos Nóra

Diplomáimat a neveléstudomány és a humán erőforrás menedzsment területén szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen. Doktori dolgozatomat 2016-ban védtem meg az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában, doktori értekezésemben az iskolai pályaorientáció szerepét és gyakorlatát vizsgáltam hazai gimnáziumokban.

 

Több mint másfél évtizedes felsőoktatási pályafutásom alatt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, valamint Gazdálkodástudományi Karán az emberi erőforrás fejlesztés, az emberi erőforrás menedzsment, a karriermenedzsment, a tudásmenedzsment, valamint a kompetenciafejlesztés területéhez tartozó kurzusokon találkozhatnak velem a hallgatók. Egyetemi munkám mellett szakértőként és kutatóként számos oktatáskutatási és -fejlesztési projektben vettem részt. Kutatóként elsősorban a szakmai identitás fejlődését, az életpályaépítési kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit, valamint az emberi erőforrás menedzsment folyamatokat vizsgálom.

 

Honlapunkkal a szakterületen belüli tudásmegosztást és tapasztalatcserét kívánjuk támogatni

Vegyen részt kutatásainkban, jöjjön el rendezvényeinkre, tekintse át eddigi eredményeinket, és ossza meg tapasztalatait!